För allas säkerhet är vår entré nu kameraövervakad samt integrerad med vårt inpasseringssystem. Detta innebär att om du som medlem släpper in en icke medlem på obemannade tider förlorar du ditt medlemskap omgående! 

Vi har via en intresseavvägning på rättsliga grunder beslutat att kameraövervaka vår entré för att obehöriga inte ska använda Inpuls anläggning, som endast är för medlemmar på Inpuls Träning i Luleå AB.

I bedömningen har beslut tagits för att olaga intrång ej ska ske då detta är viktigt för oss som företag och er kundsäkerhet.

Vänligen Susanne, Kirsi och Pernilla

Kontakta oss vid frågor! 
info@inpuls.nu
0920-22 79 00 

Kameraövervakning